Wapnowanie gleby

2020-02-25
Wapnowanie gleby

 Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wapnowanie gleby stanowi jeden z najważniejszych zabiegów, mających na celu znaczącą poprawę jakości gleby znajdującej się w ogrodzie. Najczęściej cały proces przeprowadzany jest po to, by gleba z odczynu kwaśnego przeszła na lekko kwaśny. To ważne, bowiem taka gleba stanowi najlepsze podłoże do rozwoju zdecydowanej większości roślin. Ponadto wapnowanie pozwala również na poprawę jakości próchnicy oraz poprawę ogólnej struktury gleby. Warto jednak pamiętać, że gleba zyska cenne dla rozwoju roślin właściwości tylko wtedy, gdy cały proces zostanie przeprowadzony w sposób prawidłowy.

 


O czym bezwzględnie należy pamiętać przy wapnowaniu gleby?


Aby wapnowanie przyniosło oczekiwane rezultaty, musi zostać przeprowadzone w sposób prawidłowy, w oparciu o ogólnie przyjęte zasady. Przede wszystkim mając do czynienia z glebami lekkimi czy torfowymi, bezwzględnie zakazane jest stosowanie nawozów przyjmujących formę tlenkową. Dlaczego jest to niewłaściwe? Otóż w tym przypadku takie nawozy prawdopodobnie przyczynią się do poważnego zniszczenia jej struktury. Zamiast nawozów tlenkowych zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie wolno działającej kredy nawozowej lub wapniaka mielonego. Nawozy tlenkowe zdecydowanie najlepiej sprawdzą się na ciężkich glebach.
Dla powodzenia procesu wapnowania ważna jest także pora jego wykonania. Najlepszym momentem będzie bezwietrzna pogoda, późnym latem bądź jesienią. Należy pamiętać o tym, że po wapnowaniu przez kilka miesięcy należy powstrzymać się od sadzenia roślin w takim miejscu. Bardzo ważne jest także, aby ziemia w czasie poprawy jej właściwości była całkowicie sucha. Nigdy nawóz nie powinien być stosowany na gleby mokre! W takim przypadku można uzyskać tylko odwrotny do zamierzonego rezultat. Ponadto należy pamiętać o tym, że różnego rodzaju wapnowe nawozy najlepiej wymieszać z glebą tuż po jego rozsypaniu.

Jak dobierać nawozy do wapnowania?

Tak naprawdę zarówno rodzaj, jak i konieczna do zastosowania dawka nawozu zależą od typu gleby oraz jej pH. W tym przypadku wystarczy obliczenie jaki procent tlenek wapnia zajmuje w ogólnym składzie nawozu. Warto także pamiętać o tym, że gleby ciężkie ze względu na swoją charakterystykę będą wymagały zastosowania większej ilości nawozu niż gleby lekkie.

W przypadku gleb lekkich orientacyjna ilość nawozu do zastosowania wygląda następująco:
- przy pH w nie przekraczającym 5, 0 należy zastosować około 3, 5 kg nawozu (na każde 10 m2 powierzchni),
- przy pH w przedziale 5, 1 - 6, 0 należy zastosować około 2, 5 kg nawozu (na każde 10 m2 powierzchni),
- przy pH w przedziale 6, 1 - 6, 7 należy zastosować około 1, 5 kg nawozu (na każde 10 m2 powierzchni),
- przy pH w przedziale 6, 8 - 7, 4 należy zastosować około 1 kg nawozu (na każde 10 m2 powierzchni).
W przypadku gleb ciężkich wygląda to w sposób następujący:
- przy pH w nie przekraczającym 5, 0 należy zastosować około 6 kg nawozu (na każde 10 m2 powierzchni),
- przy pH w przedziale 5, 1 - 6, 0 należy zastosować około 3 kg nawozu (na każde 10 m2 powierzchni),
- przy pH w przedziale 6, 1 - 6, 7 należy zastosować około 2 kg nawozu (na każde 10 m2 powierzchni).

 

Pokaż więcej wpisów z Luty 2020
pixel